Rekisteriseloste

TIETOSUOJA

1. Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/99) 10§

Laatimispäivämäärä 27.4.2010

1.1. REKISTERIN PITÄJÄ

Kenkä- ja Laukkuliike Styrman Ky

Lammenkaari 4, 74130 Iisalmi

74100 Iisalmi, Finland

1.2. REKISTERIASIOISTA VASTAAVA

Kenkä- ja Laukkuliike Styrman Ky

y-tunnus 2226568-3

Lammenkaari 4, 74130 Iisalmi

74100 Iisalmi, Finland

1.3. REKISTERIN NIMI

Kenkä- ja Laukkuliike Styrman Ky:n verkkokaupan Kenkäliike.fi:n käyttäjärekisteri

1.4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Kenkä- ja Laukkuliike Styrman Ky:n verkkokaupan Kenkäliike.fi käyttäjärekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden hoitamiseen, yhteydenottojen hoitamiseksi, markkinointitarkoituksiin sekä muihin verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin.

1.5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteriin kerätään rekisteröidyistä perustietoja, kuten

- nimi

-osoite

-puhelinnumero

-sähköpostiosoite

1.6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Rekisterinpitäjä rekisteröi Kenkäliike.fi verkkokaupan käyttäjistä ne tiedot, jotka käyttäjä itse ilmoittaa verkkosivustoa käyttäessään.

1.7. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE

Ei säännömukaisia tietojen luovutuksia kolmansille osapuolille. Ei tietojen luovutuksia EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

1.8. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Kenkäliike.fi verkkokaupan käyttäjärekisterin tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmään, joka on suojattu käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston avulla.

Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmä on myös suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät. Rekisterin sisältämät tiedot sijaitseva lukituissa ja vartioiduissa tiloissa.

1.9. REKISTERÖIDYN KIELTO-OIKEUS

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterin pitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta. Samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

1.10. REKISTERÖIDYN TARKASTUS-OIKEUS

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioita vastaavalle henkilölle.

1.11. TIEDON KORJAAMINEN

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää reksiterissä olevan, käsittelyn kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi.